Konferensen 2022

Kulturutbildning för alla? Estetiskt lärande och social hållbarhet

Konferens inom NEÄL, Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning. Nu samlas vi, efter två års uppehåll, för att ta del av aktuell forskning och erfarenheter inom området estetik och lärarutbildning. Konferensen riktar sig till forskare, lärarutbildare och andra med intresse för estetik och lärande inom högre utbildning och äger rum på campus på Högskolan i Halmstad.

Se mer på den officiella hemsidan för konferensen

Ladda ner Call for papers här