Konferensen 2018

Den officiella hemsidan ligger här

Forskningskonferens om estetiska ämnen

Konferensen Kropp, plats och rum arrangeras av Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning (NEÄL) och äger rum 28–29 november 2018 i Göteborg.

Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning (NEÄL) startade 2016. Upprinnelsen var en konferens i Jönköping 2015 som samlade representanter från lärosäten som erbjuder kurser i estetiska ämnen inom ramen för lärarutbildningar. Under denna konferens uppmärksammades behovet av ett nationellt nätverk som verkar för att sprida och diskutera forskning inom det estetiska pedagogiska området. Nätverket har sedan dess arrangerat en konferens årligen.

2018 arrangeras NEÄL-konferensen av Högskolan för scen och musik och HDK – Högskolan för design och konsthantverk vid Konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Årets tema är Kropp, plats och rum och de forskningsbaserade sessionerna kommer att på olika sätt och från olika perspektiv behandla ämnen som knyter an till detta tema. Konferensen riktar sig till institutioner och individer som arbetar med, eller har ett intresse för, estetiska ämnen i lärarutbildningar eller andra pedagogiska utbildningar.

Starttiden är 28/11 kl. 11.00 (registrering) och sluttid är 29/11 kl. 16.00. Detaljerat program kommer inom kort