Tidigare konferenser

Ett av nätverkets primära syften är att arrangera konferenser. Nästa konferens kommer avhållas vid Umeå universitet under namnet E17. Mer information här

Från stadgarna:

Konferenserna

  • ska vara forskningsbaserade, avseende både vetenskaplig och konstnärlig forskning, med relevans för estetisk pedagogisk verksamhet
  • ska sträva efter att erbjuda en bredd av presentationsformer, där deltagarna får möjlighet till erfarenhetsutbyte och kollegiala samtal.
  • ska sträva efter att inkludera alla lärare inom högskola och universitet med intresse för estetiska ämnen och lärprocesser

Nästa konferens kommer bli vid Göteborgs universitet. Hemsidan finns här

Dessa konferenser har avhållits:

  • 2017 vid Umeå universitet – E17. Mer information här
  • 2016 vid Stockholms universitet – HSD. Mer information här
  • 2015 vid Högskolan i Jönköping. Mer information här